Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Wdrażanie metody CAF 2006 w Urzędzie Gminy Ruda-Huta

   Gmina Ruda-Huta w dniu 8 kwietnia 2011r. przystąpiła do projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej...

Wnioski o pomoc na zalesianie

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 1 czerwca Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o pomoc na zalesianie
Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 czerwca rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne" finansowanego z PROW 2007 - 2013. Wnioski można składać w tym roku w biurach powiatowych ARiMR do 1 sierpnia.

Czytaj więcej...

Ekomajówka Gotówka 2011 - program

Program Ekomajówka – 29.05.2011r. (niedziela)

11.00 – Wycieczka rowerowa: Start - Rudka
12.00 – Wycieczka Rowerowa - Ruda – Huta – Gotówka
13.00 – Spacer Nowiny DPS – Gotówka
12.00 – 16.00 Plac przy świetlicy – Zbiórka Odpadów PGO
14.00 – Oficjalne Rozpoczęcie
14.15 – "Rudniacy" - występ kapeli z Rudy
14.35 – Pokaz Tańca Boogie Woogie i Rock’n Roll
•    Wystawa konkursu plastycznego
•    Prezentacja multimedialna
 14.50 – „Oj bida w naszym domu” spektakl obrzędowy – "Jarzębina Czerwona" z Rudki
15.20 – Mariusz Matera – Recital
15.45 – Konkurs ekologiczny PGO

Czytaj więcej...

Praca w turystyce sposobem na życie

Program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
BENEFICJENCI PROJEKTU:
Projekt skierowany jest do osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje w dziedzinie turystyki, a w szczególności:
•    osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego
•    osób niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego
•    osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.
Szczególnie uprzywilejowaną grupą osób są osoby po 45 roku życia, zaliczające się jednej z powyższych grup.
 DZIAŁANIA:
 W ramach projektu każdy uczestnik objęty będzie bezpłatnie:
1. Indywidualnym doradztwem psychologiczno – motywującym (4 godziny). Indywidualne spotkania z psychologiem w celu mocnego zmotywowania uczestników do zmiany kwalifikacji i podjęcia pracy w turystyce, a także podniesienia samooceny i wiary we własne siły.

Czytaj więcej...

Zaproszenie - Sesja Rady Gminy Ruda-Huta - 18 maja 2011

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 18 maja 2011 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 31 marca 2011 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji w 2010 r. programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Podjęcie uchwał:

Czytaj więcej...

Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji w systemie informatycznym

    Dnia 10 maja 2011r. o godz. 16.00 w miejscowości Ruda-Kolonia i o godz. 18.00 w miejscowości Miłosław gm. Ruda-Huta odbyły się spotkania w sprawie założenia numerycznej mapy zasadniczej, wykonania modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali w systemie informatycznym. Wykonawcą w/w opracowania na obiekcie Ruda-Kolonia będzie firma – Biuro Usług Geodezyjnych „GEO4”, ul. Reja 9, 22-170 Rejowiec Fabryczny, natomiast czynności techniczne na obiekcie Miłosław wykona „GEPRO” s.c. Firma Geodezyjno-Projektowa, ul. Reymonta 12,22-200 Włodawa. Termin wykonania zadania na obu obiektach - 21.11.2011r.
     W spotkaniu uczestniczył Pan Kazimierz Smal – Wójt Gminy Ruda-Huta, Pani Renata Wróblewska-Kopczyńska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz mieszkańcy miejscowości w których odbywały się spotkania.
     Na spotkaniu oprócz tematu modernizacji ewidencji gruntów, poruszane były inne kwestie dotyczące m.in. odpadów, dróg gminnych i powiatowych.

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

      Uprzejmie informujemy, że gmina Ruda-Huta przystąpiła do projektu pt. ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania''.
      Do projektu przystąpić mogą osoby z terenu gminy Ruda-Huta, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
      Osoby zainteresowane uzyskaniem sfinansowania prac polegających na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest prosimy o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki (pokój nr 13).

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL ( Plik do pobrania) Plik do pobraniaWniosek o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów zwią995 kB

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2554969
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
124
655
779
5363
2554969

Twoje IP 216.244.66.202

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech