Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 28 września 2012 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu  28 września 2012 roku o godz. 11.00 w Sali Narad przy ul. Targowej 6 w Rudzie-Hucie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 30 sierpnia 2012 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego,
e) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie na dzień 30 czerwca 2012 roku.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dzień 30 czerwca 2012 roku.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ruda-Huta za I półrocze 2012 roku.
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Marynin

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego położonego w miejscowości Marynin przeznaczonego do sprzedaży.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wykaz_Marynin_dz_78.pdf)wykaz_Marynin_dz_78.pdf 222 kB

Ogłoszenie z dnia 19.09.2012 r. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Rudzie-Hucie

Wójt Gminy Ruda-Huta ogłasza, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ruda-Huta przy ul, Niepodległości 44, zostało wywieszone (na okres 30 dni począwszy od dnia 19 września 2012r. do dnia 19 października 2012r.) ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ruda-Huta.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2012_09_19_ogloszenie.pdf)2012_09_19_ogloszenie.pdf 104 kB

Ekologiczne ciepło w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie

Trwają prace polegające na instalowaniu dolnego źródła ciepła na terenie Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie w ramach inwestycji „Remont kotłowni z układem pomp ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie” współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Budowa kanalizacji w toku

Trwają prace ziemne przy budowie kanalizacji na ul. Niepodległości, (w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka, Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka - Etap I miejscowość Ruda-Huta, ul. Nadrzeczna i ul. Niepodległości część A” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) obecnie wkopywane są studnie kanalizacyjne. W bieżącym roku przyłączone zostaną budynki przy ul. Niepodległości od strony przejazdu kolejowego.

Czytaj więcej...

Będzie czyściej

Projekt „Rozbudowa systemu zbiórki odpadów na terenie Gminy Ruda-Huta poprzez zakup środków transportu oraz pojemników do zbiórki odpadów komunalnych” został w pełni zrealizowany.

Czytaj więcej...

Zbliża sie termin składania wniosków na stypendia szkolne 2012/2013

 

UWAGA !!!

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 należy składać w terminie do 15 września 2012 roku w Urzędzie Gminy Ruda-Huta.

Stypendium przysługuje tym dzieciom, gdzie dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 351 złotych.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, pok. 11 lub bezpośrednio ze strony.

 

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2783041
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
185
777
962
14751
2783041

Twoje IP 66.249.66.91

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech