Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Oświadczenia o rozmiarach szkód - ujemne skutki przezimowania

Informujemy, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (ujemne skutki przezimowania) na terenie gminy Ruda-Huta  które spowodowało straty w uprawach ozimych, rolnicy mogą składać do Urzędu Gminy oświadczenia o rozmiarach szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2012 roku. Druki oświadczeń są dostępne w Urzędzie Gminy Ruda-Huta pokój nr 13 oraz na stronie internetowej gminy.

Czytaj więcej...

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy na temat : “Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego”

   W dniu 2 kwietnia 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie-Hucie odbył się II Wojewódzki Konkurs Wiedzy na temat : “Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza. Szczególnymi  gośćmi uroczystości byli potomkowie Henryka Michała Kamieńskiego, Ricardo Victor Kamienski z Villa Maria w Argentynie i Nora Lia  Ingaramo Kamienski.  W uroczystości uczestniczyli również Prezes Stowarzyszenia „Rocznik Chełmski” -  Witold  Sulimierski, Sekretarz Stowarzyszenia „Rocznik Chełmski”- Paweł Kiernikowski, Kierownik Działów Regionalnych Chełmskiej Biblioteki – Andrzej Rybak. Gospodarzy reprezentowali, Wójt Gminy Ruda-Huta – Kazimierz Smal, Przewodniczący Rady Gminy –  Piotr Śliwa, Zastępca Wójta Gminy Ruda-Huta – Jarosław Walczuk, Sekretarz Gminy Ruda-Huta –  Marek Słupczyński, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie-Hucie – Dorota Sawicka i  Dyrektor Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie – Adam Marszaluk.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 marca 2012 roku

   Uprzejmie zapraszam do udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu  29 marca 2012 roku o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 stycznia 2012 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta  prowadzonej w 2011 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Ruda-Huta  prowadzonej w 2011 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Rady Gminy Ruda-Huta  prowadzonej w 2011 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie-Hucie za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwał:

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Gminnego Koła ZKRP i BWP w Rudzie-Hucie

   W dniu 20 marca 2012 r. w budynku Urzędu Gminy w Rudzie -  Hucie odbyło się Walne Zebranie Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
   Wśród zaproszonych gości na zebraniu oprócz członków i podopiecznych obecni byli również Pan Jarosław Walczuk Zastępca Wójta Gminy, Pan Marek Słupczyński Sekretarz Gminy oraz członkowie rodzin Kombatantów. Spotkanie rozpoczęto uczczeniem jednominutową ciszą zmarłych członków i podopiecznych.
   Kombatanci: Stefan Smal i Kazimierz Słomianowski zostali odznaczeni przez Prezesa Związku Okręgowego Pana Franciszka Golika za zasługi dla ZKRP i BWP przyznanych przez Zarząd Główny ZKRP i BWP. Prezes Zarządu Okręgowego wręczył również szereg dyplomów uznania za współpracę, pomoc i wsparcie na rzecz Kombatantów.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 r.

   Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 r. wybrano następujących oferentów:

1) Ludowy klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta. Zadanie publiczne pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną, siłownię i badmintona. Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  57 000.00 zł.

2) Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta. Zadanie publiczne pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - Sportowo-Aktywni.
Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  3 000,00 zł.

Zaproszenie na spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem

   Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta oraz Liceum Ogólnokształcące w Rudzie-Hucie serdecznie zapraszają na spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem w dniu 21 marca o godz. 15.00 LO Ruda-Huta, sala nr 2.

   Jacek Hugo-Bader - Reporter Gazety Wyborczej od niemal 20 lat. Słynie z różnych wcieleń, specjalizuje się w reportażach z Rosji. Zanim trafił do Gazety, dla chleba i przyjemności pracował m. in. jako wagowy w punkcie skupu trzody chlewnej, socjoterapeuta w poradni małżeńskiej, ładowacz na kolei.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2554969
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
124
655
779
5363
2554969

Twoje IP 216.244.66.202

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech