Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 78 położonej w miejscowości Marynin.


Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_marynin_78.pdf)ogloszenie_marynin_78.pdfplik do pobrania252 kB

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 64 położonej w miejscowości Leśniczówka.


Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_lesniczowka_64.pdf)ogloszenie_lesniczowka_64.pdfplik do pobrania252 kB

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 69 położonej w miejscowości Leśniczówka.


Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_lesniczowka_69.pdf)ogloszenie_lesniczowka_69.pdfplik do pobrania262 kB

Konsultacje projektu Programu współpracy na 2013 r. ..."

Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Ruda-Huta do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 30 października 2012 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu  30 października 2012 roku o godz. 11.00  w Sali Narad przy ul. Targowej 6 w Rudzie-Hucie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 28 września 2012 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o podatku leśnym.
7. Informacja o podatku od środków transportu.
8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ruda-Huta na 2013 rok,
b) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok,
c) w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta oraz likwidacji filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta w Leśniczówce i Rudce,
d) w sprawie podziału Gminy Ruda-Huta na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
e) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie”  w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ruda-Huta na lata 2008-2015,
g) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 18.10.2012 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda-Huta o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii niskiego napięcia wraz z przyłączami w obrębie Leśniczówka.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2012_10_18_obwieszczenie.pdf)2012_10_18_obwieszczenie.pdf 112 kB

Projekt ,,Lepszy Urząd”

Gmina Ruda-Huta wraz z trzema innymi gminami (Sawin,  Siedliszcze i Wierzbica) oraz Starostwem Powiatowym w Chełmie rozpoczęła realizację projektu pn. „Lepszy Urząd”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej...

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2638407
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
389
594
10398
24475
2638407

Twoje IP 178.17.171.115

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech