Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

.

Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką"

Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką" to inicjatywa społeczna utworzenia przedszkola w Rudzie-Hucie.

Stowarzyszenie powstało 10 grudnia 2012 r. z dniem otrzymania wpisu pod numerem KRS 0000443538 do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. organizacja nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 13. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 14. turystyka i krajoznawstwo;
 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 18. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 19. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej;
 20. popieranie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 21. organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 22. wzajemna pomoc i integracja członków stowarzyszenia;
 23. promocja ekonomii społecznej;
 24. promocja i organizacja wolontariatu;
 25. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 26. porządek i bezpieczeństwo publiczne.


Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Łukasz Dziaduk - prezes zarządu,
 2. Barbara Sadowska - wiceprezes zarządu,
 3. Sylwia Panas - skarbnik zarządu,
 4. Agnieszka Opas - sekretarz zarządu,
 5. Magdalena Przetak - członek zarządu.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Zarząd Stowarzyszenia w ww. składzie został wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 21 czerwca 2016 r.


Dane kontaktowe:
ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta
tel. 604 215 055
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.stowarzyszeniepzk.pl

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

5673823
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
7
666
10869
23688
5673823

Twoje IP 54.36.148.87

Wybory i referenda

wybory 2024

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech