Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

I nabór wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszany przez Lokalną Grupę Działania

logo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o I naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

I.    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 250 000,00zł);

II.    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 250 000,00zł);

III.    Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 1 202 412,00zł);

IV.    Małe projekty (limit dostępnych środków – 200 000,00zł);

1/     Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:od 15 lutego 2010 r. do 12 marca 2010 r.
2/     Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII – 1, 22-200 Włodawa
3/     Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
4/    Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja wypełniania wniosku, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są w:
 
•    Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl w zakładce – „Nabory Lokalnych Grup Działania”
•    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
•    Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII – 1, 22-200 Włodawa oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” www.dolina-bugu.pl w zakładce „nabory wniosków”.
 
5/    Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdział IX) zamieszczonej na stronie internetowej  www.dolina-bugu.pl

 

•    Kryteria wyboru dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: doświadczenie, wykształcenie wnioskodawcy zbieżne z tematem operacji, doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca, wnioskowana kwota pomocy, utworzenie miejsc pracy, operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD, operacja dotyczy tworzenia miejsc noclegowych i/lub punktów gastronomicznych na terenie LGD;
•    Kryteria wyboru dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:doświadczenie, wykształcenie wnioskodawcy zbieżne z tematem operacji, doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wnioskowana kwota pomocy, utworzenie miejsc pracy, operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD, operacja dotyczy tworzenia miejsc noclegowych i/lub punktów gastronomicznych na terenie LGD;
•    Kryteria wyboru dla działania „Odnowa i rozwój wsi”: realizacja operacji dotyczy infrastruktury kultury lub sportu lub rekreacji na terenie LGD, wnioskowana kwota pomocy, operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD, operacja dotyczy tworzenia miejsc noclegowych i/lub punktów gastronomicznych na terenie LGD;
•    Kryteria wyboru dla działania „Małe projekty”: doświadczenie, wykształcenie wnioskodawcy zbieżne z tematem operacji, doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, operacja dotyczy tworzenia miejsc dostępu do Internetu i komputera na terenie LGD, wnioskowana kwota pomocy, wnioskodawca jest członkiem LGD Poleska Dolina Bugu, wnioskodawca jest członkiem innej organizacji pozarządowej, operacja dotyczy turystyki na obszarze.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2733711
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
484
908
3198
7276
2733711

Twoje IP 148.81.194.134

Wybory i referenda

wybory prezydenta 2020

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech