Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

.

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 2 czerwca 2023 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruda-Huta,
  2. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ruda-Huta na lata 2023-2030,
  3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2025,
  4. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rudzie-Hucie.
 7. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ruda-Huta.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
 11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 12. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
 13. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 14. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ruda-Huta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

5617719
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
379
531
910
2225
5617719

Twoje IP 85.208.96.210

Wybory i referenda

wybory 2024

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech