Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Ruda-Huta

22 czerwca 2022 r. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Ruda-Huta, na której Wójt Gminy Ruda-Huta otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium.

W porządku obrad znalazły się: przedstawienie i debata nad Raportem o stanie Gminy Ruda-Huta za 2021 rok, głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy, przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2021 r., głosowanie nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania oraz udzieleniem absolutorium wójtowi.

Po raz kolejny raport o stanie gminy zrelacjonował kierownik Referatu Organizacyjnego Jarosław Walczuk. Radni po wysłuchaniu raportu oraz dyskusji jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania.

Skarbnik  gminy  Małgorzata  Głuch  oraz  wójt  Kazimierz  Smal przedstawili sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie zostało również pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, która w konsekwencji wystąpiła do Rady Gminy  Ruda-Huta  z  wnioskiem  o  udzielenie  wójtowi  absolutorium.
Zapoznano się także z informacją o stanie mienia komunalnego, które przedstawił kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Grzegorz Mazurkiewicz.

Radni po wysłuchaniu sprawozdań i opinii podczas dyskusji wyrazili swoje zdanie, między innymi radny Bogdan Sawicki i wiceprzewodniczący rady gminy Jarosław Dąbrowski podkreślili dobrą współpracę wójta z radą gminy, która przekłada się na ciągły rozwój gminy i realizację planowanych inwestycji.

Radni doceniając pracę wójta oraz pracowników jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wójtowi absolutorium.

Na sesji dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marcin Woszczewski oraz Biblioteki Publicznej Marta Kordas przedstawili sprawozdania z działalności jednostek za 2021 rok. Prezes zarządu Krzysztof Mazurek  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Zakładu  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  w  Rudzie-Hucie.  Radni  ocenili  zasoby  pomocy społecznej za 2021 rok i podjęli szereg istotnych dla gminy uchwał,
między innymi w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ruda-Huta do 2027 roku”.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3393877
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
295
786
5084
19843
3393877

Twoje IP 54.36.149.5

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Filia w Rudzie-Hucie, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech