Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 marca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 29 marca 2022 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie-Hucie za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ruda-Huta,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Ruda-Huta,
  3. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  4. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2023 rok,
  5. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda-Huta w 2022 roku”,
  6. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze darowizny,
  7. w sprawie zbycia nieruchomości,
  8. w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu,
  9. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o. o., ul. Targowa 6, 22-110 Ruda-Huta,
  10. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  11. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  12. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku,
  13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

5716399
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
1015
2543
3558
30757
5716399

Twoje IP 185.191.171.6

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech