Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl, godz. 7.30-15.30

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 16 lipca 2021 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku o godz. 9.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 25 maja 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat opieki zdrowotnej i profilaktyki prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2020 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  2. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ruda-Huta,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ruda-Huta.
 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 14. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 16. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 18. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ruda-Huta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3271922
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
275
389
1378
11095
3271922

Twoje IP 54.36.149.27

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Filia w Rudzie-Hucie, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech