Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Nabór do projektu z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ruda-Huta

ruda huta logotyp rozszerzonyInformacja o naborze do projektu z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ruda-Huta
w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Nabór ankiet odbędzie się w dniach od 25.07.2019 r. do 06.08.2019 r.  Ankiety będą zbierane w Urzędzie Gminy Ruda-Huta w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokojach Nr 18, 19 i 20.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W przypadku pozyskania przez Gminę Ruda-Huta dofinansowania w ramach RPO WL 2014 - 2020 przewidywany termin montażu instalacji to rok 2020-2021.

Zamontowane instalacje przez 10 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Ruda-Huta, przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po dziesięciu latach od zakończenia realizacji projektu zostaną przekazane właścicielom.

Informacja o projekcie

1. Co to jest instalacja fotowoltaiczna?
Instalacja fotowoltaiczna pozwala na wyprodukowanie energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą następujące podzespoły:
- panel fotowoltaiczny,
- inwerter,
- konstrukcja nośna,
- okablowanie oraz osprzęt instalacyjny.

2. Jaką moc instalacji powinienem zainstalować?
Moc instalacji winna być dostosowana do rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w Państwa gospodarstwach domowych, przy czym maksymalna wielkość instalacji wynosi 4,0 kWp.

3. Czy da się na tym zarobić?
Idea gospodarki niskoemisyjnej, na której podstawie opierają się założenia projektu nie ma na celu sprzedaży energii elektrycznej - nie należy traktować inwestycji jako sposobu na biznes. Służyć ma natomiast częściowemu pokryciu zapotrzebowania na energię obiektów mieszkalnych, co w konsekwencji pozwoli Państwu zmniejszyć rachunki za energię elektryczną.

4. Ile to kosztuje?
W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe koszty instalacji i orientacyjną wysokość wkładu własnego. Należy podkreślić iż nie należy ich traktować jako kwoty wiążące. Podane orientacyjne koszty zostały oszacowane na podstawie cen z 2019 roku. Koszty te mogą ulec zmianie w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na montaż instalacji lub w wyniku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji).

Instalacja montowana na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego -VAT 8%

Wielkość instalacji
/kWp/

Koszt instalacji brutto
/z
ł/

Orientacyjna wysokość wkładu finansowego Właściciela budynku
/z
ł/

2,0 11880,00 5 346,00
3,0 17 820,00 8 019,00
4,0 23 760,00 10 692,00


Instalacja montowana na dachu lub elewacji budynku gospodarczego -VAT 23%

Wielkość instalacji
/kWp/

Koszt instalacji brutto
/zt/

Orientacyjna wysokość wkładu finansowego Właściciela budynku
/z
ł/

2,0 13 530,00 6 088,50
3,0 20 295,00 9 132,75
4,0 27 060,00 12177,00

Instalacja montowana na gruncie -VAT 23%

Wielkość instalacji
/kWp/

Koszt instalacji brutto
/zt/

Orientacyjna wysokość wkładu finansowego Właściciela budynku
/z
ł/

2,0 14 268,00 6 420,60
3,0 21 402,00 9 630,90
4,0 28 536,00 12 841,20

5. Warunki techniczne udziału w projekcie?
O możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej zdecyduje dostępność wystarczającej powierzchni połaci dachu/fasady/gruntu. Połać dachu przewidziana do montażu instalacji winna być skierowana na południe (najwyższy uzysk energii elektrycznej). Należy mieć na uwadze iż dopuszcza się montaż instalacji na połaciach ukierunkowanych na południowy wschód oraz południowy zachód (ewentualnie na zachód), jednakże zakładany uzysk a więc i zwrot nakładów inwestycji wydłuży się. Przyjmuje się minimalną wielkość wolnej powierzchni dachu dla instalacji o mocy:
2 kWp - 18m2
3 kWp - 22m2
4 kWp - 28m2
Należy również mieć na uwadze, iż waga paneli fotowoltaicznych (bez konstrukcji wsporczej) dla np. 2 kW może wynieść około 200 kg.
Szczegółowe warunki techniczne dopuszczonych do realizacji obiektów zostaną doprecyzowane z chwilą ogłoszenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej przez Urząd Marszałkowski.

6. Czy można założyć instalację fotowoltaiczną na potrzeby gospodarstwa rolnego, tj. suszarni, chlewni?
Nie, w ramach projektu można zakładać instalację, która produkuje energię jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego (obiektów mieszkalnych). Instalacja fotowoltaiczna, z której energia elektryczna jest wykorzystywana w budynkach, w których jest prowadzona działalność rolnicza, np. instalacja została wybudowana na kurniku, chlewni, suszarni i produkuje energię na ich potrzeby stanowi koszt niekwalifikowany.

7. Czy urząd gminy załatwi wszelkie formalności związane z przyłączeniem instalacji w PGE?
Nie, urząd będzie pomagał w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji z tym związanej. Mieszkaniec natomiast samodzielnie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów do PGE.

Poniżej zamieszczone są dokumenty (w wersji edytowalnej i pdf) niezbędne do aplikowania o dofinansowanie do instalacji.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2556920
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
108
516
2730
7314
2556920

Twoje IP 46.229.168.154

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech