Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zapytanie ofertowe dotyczące ustnego tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język polski

Zapytanie ofertowe dotyczące ustnego tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język polski w ramach Mikroprojektu „Tożsamość kulturowa społeczności pogranicza ukraińsko – polskiego” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug.

Zamówienie obejmuje: ustne tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język polski podczas spotkań realizowanych w ramach Mikroprojektu „Tożsamość kulturowa społeczności pogranicza ukraińsko – polskiego”

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania Umowy z Wykonawcą do 30 września 2014 roku. Tłumaczenia w trakcie spotkań i wydarzeń realizowanych w ramach Mikroprojektu. Zamawiający poda Wykonawcy terminy i miejsce spotkań z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Miejsce wykonywania tłumaczeń: w odległości max. 40 km od siedziby Zamawiającego.

Wymagania:
- tłumacz języka ukraińskiego wykonujący tłumaczenia ustne;
- ukończone co najmniej 3-letnie studia wyższe filologiczne w zakresie języka ukraińskiego lub ukończone studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń w języku ukraińskim.

Liczba godzin: 12 godzin zegarowych.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w wykonaniu zamówienia.
Płatność na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od dnia realizacji: Gmina Ruda-Huta, 22-110 Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, NIP: 563-216-18-00.

Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana Umowa na realizację usługi.
Proszę o przesłanie odpowiedzi zawierającej cenę, nazwę i adres Wykonawcy (bądź wypełnić tabelę znajdującą się poniżej) do dnia 18 czerwca 2014r. do godziny 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiście do Urzędu Gminy Ruda-Huta, 22-110 Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44.

Wykonanie ustnego tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język polski

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena netto Podatek Cena brutto
1. Wykonanie ustnego tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język polski w ramach Mikroprojektu „Tożsamość kulturowa społeczności pogranicza ukraińsko – polskiego” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug. 12 godzin      

 

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Pieczęć/Podpis:

 


tozsamosc flagiMikroprojekt pt. „Tożsamość kulturowa społeczności pogranicza ukraińsko – polskiego” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”/

Micro-project ‘Cultural Identity of local communities of the Ukrainian – Polish border’ is co-financed
with the support of the European Union in the framework of Cross Border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2007 - 2013 Project Umbrella ‘Borderland Culture as an integration platform of local communities in Bug Euroregion’

Mikroprojekt pt. „Tożsamość kulturowa społeczności pogranicza ukraińsko – polskiego” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”/

Micro-project Cultural Identity of local communities of the UkrainianPolish border’ is co-financed
with the support ofthe European Unionin the framework ofCross Border Cooperation ProgrammePoland- Belarus- Ukraine2007 - 2013ProjectUmbrella
Borderland Culture as an integration platform of local communities in Bug Euroregion
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech