Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w miejscowości Ruda-Huta przy ul. Targowej 6 i jest czynny raz w tygodniu (środa) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można oddać:

 1. frakcję suchą (zużyte przedmioty użytku domowego z twardego plastiku np. zabawki, ubrania, obuwie, butelki po spożywczych olejach roślinnych, opakowania wielomateriałowe);
 2. papier, tekturę;
 3. tworzywa sztuczne, metale;
 4. szkło;
 5. odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów;
 6. odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (nie zawierające azbestu, papy, smoły, innych odpadów, itp.);
 7. popiół – pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości;
 8. baterie, akumulatory;
 9. żarówki, świetlówki;
 10. resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów;
 11. pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych;
 12. zużyte opony;
 13. sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 14. tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące;
 15. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Odpady w postaci przeterminowanych leków można gromadzić w pojemnikach umieszczonych w lokalu przy ul. Targowej 6 w miejscowości Ruda-Huta.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech