Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w miejscowości Ruda-Huta przy ul. Targowej i czynny jest raz w tygodniu (środa) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rodzaje odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ruda-Huta w PSZOK:

  1. papier, tektura;
  2. plastik, tj. tworzywa sztuczne;
  3. odpady budowlane – remontowe i rozbiórkowe tj. odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (nie zawierające azbestu, papy, smoły, innych odpadów, itp.)
  4. popiół - pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych;
  5. szkło;
  6. odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów
  7. odpady problematyczne - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, powstające w gospodarstwach domowych, w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemników po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące oraz zużyte opony.

Odpady problematyczne i odpady wielkogabarytowe odbierane są raz na pół roku podczas objazdowej zbiórki odpadów zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Ruda-Huta.

Odpady w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w lokalu przy ul. Targowej 6 w miejscowości Ruda-Huta.

 

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2552492
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
57
642
2505
2886
2552492

Twoje IP 40.77.167.111

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech