Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie gm. Ruda-Huta w 2019 r.

W związku z uchwałą Nr XXVII/143/2017 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta przyjmuje się następujący sposób segregacji odpadów komunalnych:

ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)
WOREK CZARNY 120 l

FRAKCJA SUCHA - WOREK BEZBARWNY
np.: zużyte przedmioty użytku domowego z twardego plastiku (np.: zabawki); ubrania; obuwie; woreczki foliowe; butelki po spożywczych olejach roślinnych; opakowania wielomateriałowe

ODPADY BIODEGRADOWALNE - WOREK BRĄZOWY OZNACZONY NAPISEM ,,BIO”
np.: resztki żywności, obierki, liście, suche kwiaty, skoszona trawa itp.

Jeżeli nie zostaną zagospodarowane poprzez wrzucenie do kompostownika.

PAPIER MAKULATURA – WOREK NIEBIESKI OZNACZONY NAPISEM ,,PAPIER”
np.: gazety, książki, zeszyty, złożona tektura

W przypadku małej ilości wrzucamy do frakcji suchej.

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE- WOREK ŻÓŁTY OZNACZONY NAPISEM ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
np.: butelki PET: plastikowe butelki po napojach, płynach do mycia naczyń, płynach do płukania, prania

Nie wyrzucamy: pojemników plastikowych zanieczyszczonych olejami silnikowymi, smarami ropopochodnymi, pojemników po środkach do oprysku roślin.

SZKŁO - WOREK ZIELONY OZNACZONY NAPISEM ,,SZKŁO”
np.: opróżnione słoiki, butelki

Nie wyrzucamy: szkła z okien, szyb samochodowych, glinianych kubków, fajansu itp.

POPIÓŁ, GRUZ, ODPADY BUDOWLANE- WOREK KOLORU SZAREGO
np.:  skrawki płyt gipsowych, płytek ceramicznych, kawałki gruzu, cegieł, pustaków, popiół

W przypadku większej ilości tych odpadów zawozimy je do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
Zużyty sprzęt elektryczny, świetlówki, żarówki zawozimy do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW lub oddajemy do sklepu, gdzie zakupujemy nowy sprzęt.
ZUŻYTE BATERIE, AKUMULATORY
Zużyte baterie, akumulatory zawozimy do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW lub oddajemy do sklepu, w którym zakupujemy nowe.
PRZETERMINOWANE LEKARSTWA
Przeterminowane lekarstwa oddajemy do pojemnika usytuowanego przy ulicy Targowej 6  w Rudzie-Hucie.


harmonogram odbioru odpadow komunalnych 2019

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.)Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r. 156 kB
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech