Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Nabór uzupełniający

azbestIIInformujemy, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwianiana” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach na terenie gminy Ruda-Huta.

Nabór odbędzie się w dniach 11-15.07.2016 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu 82 568 60 33 wewn. 25 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ruda-Huta pok. nr 5.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech