Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz.1118) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:
  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.
  „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną i siłownie”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 57 000.00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości  44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:
  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.  
  „Turniejowe Weekendy”
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  3 000,00 zł.
   
  Oferta złożona przez FUNDACJĘ AKADEMIA POMYSŁU Antoniów 33, 21-020 Milejów nie została przyjęta do finasowania w 2016 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_2016_02_25.pdf)Wyniki konkursu - pożytek publiczny 2016 187 kB
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech