Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentów strategicznych

22 lipca 2014 roku w sali narad odbyły się konsultacje społeczne dotyczące „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Ruda-Huta na lata 2008-2015 z perspektywą do roku 2020” oraz „Strategii Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Ruda-Huta na lata 2015-2020”. Oba dokumenty są wykonywane w ramach realizacji projektu „Lepszy Urząd”.

Podczas prezentacji aktualizacji Strategii Gminy Ruda-Huta została przedstawiona analiza SWOT Gminy Ruda-Huta. Analiza ta została oparta na podstawie ankiet wykonanych wśród lokalnej społeczności. Dzięki przeprowadzeniu tego badania mieszkańcy mogli wskazać najważniejsze problemy, które wymagają rozwiązania w pierwszej kolejności.

Strategia Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego określa zaś obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, które mogą być realizowane za pomocą informatyki. Dokument daje gwarancję ciągłości i spójności działania w zakresie informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego – zgodnie z zasadami zarządzania polityką rozwoju.

 

Gmina Ruda-Huta wraz z wraz z trzema innymi gminami (Sawin, Siedliszcze i Wierzbica) oraz Starostwem Powiatowym w Chełmie realizuje projekt pn. „Lepszy Urząd”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ,,Lepszy Urząd” jest w 100% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania oraz podniesienia jakości usług publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy Ruda-Huta poprzez wdrożenie w okresie 24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających wsparcia zdiagnozowanych za pomocą Wspólnej Metody Oceny CAF.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech