Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Konsultacje projektu Programu współpracy na 2012 r. ..."

    Urząd Gminy Ruda-Huta zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Ruda-Huta do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy na 2012 r. Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”.

    Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami uchwały Nr XLVI/128/2010 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektu „ Programu współpracy na 2012 r. Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

    Opinie należy składać w formie pisemnej na załączonym formularzu osobiście   w sekretariacie urzędu lub pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faksem na numer 82 568 – 60 – 33  w terminie od 4 do 18 listopada 2011 r.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Ruda-Huta. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie ruda-huta.home.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie pisemnych opinii jest insp. Leszek Walczuk, Urząd Gminy Ruda-Huta, ul Niepodległości 44 pok. nr 11 tel. 82 568 – 60 – 33 wew. 19.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech