Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686033, 5686016, e-mail: sekretariat@ruda-huta.plbanner

bip glowna

Serdecznie witam na stronie
internetowej Gminy Ruda-Huta.

Mam nadzieję, że przybliży ona Państwu walory przyrodnicze naszej urokliwej przygranicznej gminy
oraz zachęci do odwiedzenia nas.

Ogłoszenie kierownika Ośrodka Zdrowia w Rudzie-Hucie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ruda-Med Ośrodek Zdrowia w Rudzie-Hucie
zatrudni na pełny etat lekarza rodzinnego lub lekarza pediatrę.
Warunki płacy i zatrudnienia do uzgodnienia, tel. 82 568 60 77.

Kierownik NZOZ
/-/ Lesław Moniak

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 28 września 2012 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu  28 września 2012 roku o godz. 11.00 w Sali Narad przy ul. Targowej 6 w Rudzie-Hucie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 30 sierpnia 2012 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego,
e) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie na dzień 30 czerwca 2012 roku.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dzień 30 czerwca 2012 roku.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ruda-Huta za I półrocze 2012 roku.
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Marynin

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego położonego w miejscowości Marynin przeznaczonego do sprzedaży.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wykaz_Marynin_dz_78.pdf)wykaz_Marynin_dz_78.pdf 222 kB

Ogłoszenie z dnia 19.09.2012 r. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Rudzie-Hucie

Wójt Gminy Ruda-Huta ogłasza, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ruda-Huta przy ul, Niepodległości 44, zostało wywieszone (na okres 30 dni począwszy od dnia 19 września 2012r. do dnia 19 października 2012r.) ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ruda-Huta.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2012_09_19_ogloszenie.pdf)2012_09_19_ogloszenie.pdf 104 kB

Ekologiczne ciepło w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie

Trwają prace polegające na instalowaniu dolnego źródła ciepła na terenie Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie w ramach inwestycji „Remont kotłowni z układem pomp ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie” współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Budowa kanalizacji w toku

Trwają prace ziemne przy budowie kanalizacji na ul. Niepodległości, (w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka, Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka - Etap I miejscowość Ruda-Huta, ul. Nadrzeczna i ul. Niepodległości część A” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) obecnie wkopywane są studnie kanalizacyjne. W bieżącym roku przyłączone zostaną budynki przy ul. Niepodległości od strony przejazdu kolejowego.

Czytaj więcej...

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

1113837
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
261
801
1062
44169
1113837

Twoje IP 54.226.235.222

przeglad wydarzen

gminny portal mapowy 02

Elektroniczne załatwianie spraw

Zpp laureat

ZPP Laureat

Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g sh

str r g ps

rpp

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny