Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686033, 5686016, e-mail: sekretariat@ruda-huta.plbanner

bip glowna

Serdecznie witam na stronie
internetowej Gminy Ruda-Huta.

Mam nadzieję, że przybliży ona Państwu walory przyrodnicze naszej urokliwej przygranicznej gminy
oraz zachęci do odwiedzenia nas.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Ruda-Huta

Na XXXII sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 25 czerwca 2013 roku radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,  informacją o stanie mienia gminy oraz rozpatrzeniu sprawozdania finansowego,  jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Kazimierzowi Smalowi. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śliwa pogratulował Wójtowi jednomyślnej aprobaty, podziękował za rozsądne i skuteczne zarządzanie finansami gminy, zwracając uwagę na dobry kierunek rozwoju. Życzył satysfakcji i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz rozwoju gminy.

Projekt „Nawigacja Edukacji”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza mieszkańców powiatu chełmskiego do udziału w bezpłatnym projekcie pilotażowym „Nawigacja Edukacji”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) Jakie korzyści płyną dla Uczestników z udziału w projekcie „Nawigacja Edukacji”?

  • eliminowanie niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, związanych z brakiem umiejętności, kwalifikacji czy uprawnień;
  • zwiększenie szans na uzyskanie awansu zawodowego;
  • wypracowanie efektywnej ścieżki kariery;
  • podejmowanie właściwych decyzji edukacyjnych;
  • efektywne przeciwdziałanie bezrobociu;
  • oszczędność czasu poszukiwania ofert edukacyjnych;
  • dostęp do zindywidualizowanej oferty edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Podziękowania dla LKS Hutnik Ruda-Huta

logo hutnikSerdecznie dziękuję Zarządowi oraz zawodnikom Ludowego Klubu Sportowego Hutnik Ruda-Huta za pracę i grę w mijającym sezonie.
Gratuluję wygranej z Frassati Fajsławice i utrzymania się w lidze okręgowej, a w przyszłym sezonie życzę jeszcze lepszych wyników.

Z pozdrowieniami

 Wójt Gminy Ruda-Huta

/ - / Kazimierz Smal

Zgłaszanie strat powstałych w uprawach rolnych i użytkach zielonych

zalanie

UWAGA ROLNICY!

Informujemy, że rolnicy z terenu Gminy Ruda-Huta mogą składać oświadczenia dotyczące strat powstałych w uprawach rolnych i użytkach zielonych spowodowanych nadmiernymi opadami atmosferycznymi i licznymi podtopieniami.

Oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Ruda-Huta (pok. nr 6) w terminie do 10 lipca 2013 r. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych sporządzi protokół który będzie podstawą do udokumentowania strat powstałych w uprawach zgłoszonych we wniosku o dopłaty z ARiMR oraz możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (oswiadczenie_rolnika_uprawy_2013.doc)Oświadczenie rolnika dotyczące strat w uprawach 50 kB

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 25 czerwca 2013 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku o godz. 9.00  w Sali Narad przy ul. Targowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 maja 2013 roku.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 6 czerwca 2013 roku.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapoznanie z projektem pt. „Nawigacja edukacji” realizowanym przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny.
8. Informacja o opiece zdrowotnej i profilaktyce prowadzonej na terenie gminy w 2012 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie za 2012 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie za 2012 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie za 2012 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Spółka z o.o. wykonywania  niektórych zadań własnych gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.
16. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
18. Informacja o stanie mienia komunalnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ruda-Huta z wykonania budżetu za 2012 rok.
20. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ruda-Huta z tytułu wykonania budżetu gminy w 2012 roku.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

1426251
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
191
1524
16113
38696
1426251

Twoje IP 54.157.225.233

przeglad wydarzen

wybory prezydenckie 2015

Elektroniczne załatwianie spraw

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

ZPP Laureat

Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g sh

str r g ps

rpp

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny