Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686033, 5686016, e-mail: sekretariat@ruda-huta.plbanner

bip glowna

Serdecznie witam na stronie
internetowej Gminy Ruda-Huta.

Mam nadzieję, że przybliży ona Państwu walory przyrodnicze naszej urokliwej przygranicznej gminy
oraz zachęci do odwiedzenia nas.

Zwrot podatku akcyzowego

W 2013 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
  • od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 r. wyniesie 81,70 zł ( 1 ha x 86 l x 0,95 zł = 81,70 zł).

Wypłata zwrotu podatku obywać się będzie w terminach:

  • 02 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 01 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR WNIOSKU - PLIK DO POBRANIA

Promocja książki pt. "Zza rudzianej ściany"

zza rudzianej sciany ksiazka3 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej ZUK odbyła się promocja ksiązki autorstwa członków Koła Literackiego w Rudzie-Hucie pt. "Zza rudzianej ściany". Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać nie tylko fragmentów opowiadań zawartych w ksiażce, opowieści autorów i opiekuna Koła Pana Waldemara Taurogińskiego ale takze śpiewu Pana Marka Miszczuka.

Podczas uroczystosci zbierane były fundusze na operację chorego na serce chłopca Tymona Kuczyńskiego.

Czytaj więcej...

Życzenia Bożonarodzeniowe

Boze Narodzenie 2012

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 28 grudnia 2012 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu  28 grudnia 2012 roku o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 14 grudnia 2012 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1823L w miejscowości Leśniczówka,
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,
c) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2013 rok,
d) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta na 2013 rok,
e) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Ruda-Huta na 2013 rok,
f) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Kultury Rady Gminy Ruda-Huta na 2013 rok,
g) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016,
h) w sprawie uchwały budżetowej.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Zaproszenie na promocję książki

Zapraszamy na spotkanie promujące książkę autorstwa członków Koła Literackiego w Rudzie-Hucie.

plakat zza rucianej sciany

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

1193648
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
1228
1879
12815
33802
1193648

Twoje IP 54.81.216.254

przeglad wydarzen

 

azbest 2013 11

wybory samorzadowe 2014

Elektroniczne załatwianie spraw

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

ZPP Laureat

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ruda-Med Ośrodek Zdrowia w Rudzie-Hucie
zatrudni na pełny etat lekarza rodzinnego lub lekarza pediatrę.

Warunki płacy i zatrudnienia do uzgodnienia, tel. 82 568 60 77.

Kierownik NZOZ
/-/ Lesław Moniak

Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g sh

str r g ps

rpp

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny