Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686033, 5686016, e-mail: sekretariat@ruda-huta.plbanner

bip glowna

Serdecznie witam na stronie
internetowej Gminy Ruda-Huta.

Mam nadzieję, że przybliży ona Państwu walory przyrodnicze naszej urokliwej przygranicznej gminy
oraz zachęci do odwiedzenia nas.

Uczniowie ze szkoły w Rudzie na wycieczce w bibliotece

Uczniowie klas I - III ze szkoły podstawowej w Rudzie wraz z wychowawczyniami: Małgorzatą Rękas i Bożeną Zielińską odwiedziły bibliotekę z okazji X Tygodnia Bibliotek obchodzonego całej Polsce w dniach 8-15 maja br.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 22 maja 2013 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 22 maja 2013 roku o godz. 12.00  w Sali Narad przy ul. Targowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 marca  2013 roku.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 kwietnia 2013 roku.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Ruda-Huta.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ruda-Huta  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz zwolnień z tej opłaty,
b)  w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie,
c) w sprawie likwidacji filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta
w Leśniczówce i Rudce,
d) w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruda-Huta,
f) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta,
g) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów
z nieruchomości na terenie Gminy Ruda-Huta.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Pomóż zaprojektować trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, i warmińsko-mazurskie. Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe.

W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych oraz utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.

Czytaj więcej...

Remont drogi Nowiny – Leśniczówka

remont drogiInformujemy, że  w związku z „Przebudową nawierzchni drogi powiatowej Nr 1823L na odcinku Nowiny – Leśniczówka”  w dniach 8-9 maja 2013 r. odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu.

Objazd przez miejscowość Srebrzyszcze.

Informacja o wyłączeniu telewizji analogowej

telewizja cyfrowa infoW listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi w całym kraju sygnał analogowy. Już teraz można odbierać kilkanaście programów w lepszej, cyfrowej jakości.

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej.

Czytaj więcej...

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

1339274
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
78
3591
11124
47750
1339274

Twoje IP 54.163.106.31

przeglad wydarzen

Elektroniczne załatwianie spraw

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

ZPP Laureat

Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g sh

str r g ps

rpp

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny