Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686033, 5686016, e-mail: sekretariat@ruda-huta.plbanner

bip glowna

Serdecznie witam na stronie
internetowej Gminy Ruda-Huta.

Mam nadzieję, że przybliży ona Państwu walory przyrodnicze naszej urokliwej przygranicznej gminy
oraz zachęci do odwiedzenia nas.

Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014

tablica stypendium 2013Informujemy, że wydawane są wnioski na stypendium szkolne. Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Ruda-Huta (pokój nr 11) lub bezpośrednio ze strony internetowej. W przypadku pobrania wniosku ze strony prosimy o dwustronny wydruk.

Termin składania upływa 16 września 2013 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 15 października 2013 roku.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia/słuchacza.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie składania wniosków na dożywianie w szkołach na okres od IX do XII 2013r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie informuje, że w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dzieci do ukończenia 7 roku życia oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 684,00 zł.

Wnioski o pomoc należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Niepodległości 36, 22-110 Ruda - Huta) w terminie od 02.09.2013 r. Realizacja świadczenia będzie następować po wydaniu przez Ośrodek decyzji administracyjnej.

Remont drogi Okszów – Nowiny

remont drogi

MPRD w Chełmie informuje, że  w związku z przebudową nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1823L na odcinku Okszów – Nowiny zamknięte dla ruchu będą:
 -29 sierpnia 2013 r. od godz. 9.00 odcinek od kościoła w Okszowie do miejscowości Koza-Gotówka,
- 30 sierpnia 2013 r. od godz. 9.00 dalszy odcinek w kierunku miejscowości Nowiny.

Objazd przez miejscowość Srebrzyszcze.

Angielski za darmo!

Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie zaprasza wszystkich na DARMOWE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorosłych.

Przewidziany jest podział na grupy wiekowe. Program nauczania dostosowany będzie do możliwości i potrzeb językowych uczniów.

Zapisy  trwają  do 13 września 2013 r.

Więcej informacji na stronie GOK w Rudzie-Hucie.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 sierpnia 2013 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 roku o godz. 11.00  w Sali Narad przy ul. Targowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII z sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 25 czerwca 2013 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat działalności stomatologicznej prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2012 roku.
7. Sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie w roku szkolnym 2012/2013 oraz organizacji roku szkolnego 2013/2014.
8. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ruda-Huta w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1823L w miejscowości Leśniczówka,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Ruda-Huta a Stowarzyszeniem „Pod Zieloną Koniczynką” na rzecz realizacji projektu pn. „Przedszkole pod Zieloną Koniczynką w Gminie Ruda-Huta”,
c) w sprawie powierzenia w drodze porozumienia Gminie Dorohusk realizacji zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Ruda-Huta – osób z zaburzeniami psychicznymi – opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku,
d) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku,
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

1648235
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
347
1496
347
10575
1648235

Twoje IP 54.80.255.250

przeglad wydarzen

wybory prezydenckie 2015

Elektroniczne załatwianie spraw

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Profil zaufany ePUAP

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

ZPP Laureat

Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g sh

str r g ps

rpp

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny