Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Remont drogi Nowiny – Leśniczówka

remont drogi

MPRD w Chełmie informuje, że  w związku z wykonywaniem warstwy ścieralnej nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1823L na odcinku Nowiny – Leśniczówka  w dniach 23 - 24 maja 2013 r. odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu.

Objazd przez miejscowość Srebrzyszcze.

Nagrody za czytelnictwo 2013

10 maja 2013 r. Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta rozdała zagrody za wyniki w czytelnictwie. Tegoroczne nagrody otrzymali:
1. Monika Ganczar
2. Dominika Antoniewicz
3. Julia Łyszkowicz
4. Jolanta Błaszczuk
5. Dominika Korzeniewska
6. Katarzyna Kruk
7. Mateusz Łokiński

Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz"

odjazdowy bibliotekarz 201313 maja z okazji Tygodnia Bibliotek odbył się kolejny rajd rowerowy  "Odjazdowy bibliotekarz".

W rajdzie uczestniczyło 26 osób w tym grupa rowerowa "Ruda Team" pod opieką Pana Krzysztofa Opasa. Trasa rajdu przebiegała z Rudy-Huty, przez Zarudnię, nastepnie lasem w stronę miejscowosci Ruda. Po przejechaniu około 15 km uczestnicy spotkali się przy ognisku i kiełbaskach.

Czytaj więcej...

Uczniowie ze szkoły w Rudzie na wycieczce w bibliotece

Uczniowie klas I - III ze szkoły podstawowej w Rudzie wraz z wychowawczyniami: Małgorzatą Rękas i Bożeną Zielińską odwiedziły bibliotekę z okazji X Tygodnia Bibliotek obchodzonego całej Polsce w dniach 8-15 maja br.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 22 maja 2013 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 22 maja 2013 roku o godz. 12.00  w Sali Narad przy ul. Targowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 marca  2013 roku.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 kwietnia 2013 roku.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Ruda-Huta.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ruda-Huta  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz zwolnień z tej opłaty,
b)  w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie,
c) w sprawie likwidacji filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta
w Leśniczówce i Rudce,
d) w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruda-Huta,
f) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta,
g) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów
z nieruchomości na terenie Gminy Ruda-Huta.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Pomóż zaprojektować trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, i warmińsko-mazurskie. Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe.

W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych oraz utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.

Czytaj więcej...

Remont drogi Nowiny – Leśniczówka

remont drogiInformujemy, że  w związku z „Przebudową nawierzchni drogi powiatowej Nr 1823L na odcinku Nowiny – Leśniczówka”  w dniach 8-9 maja 2013 r. odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu.

Objazd przez miejscowość Srebrzyszcze.

Podkategorie

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

5716399
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
1015
2543
3558
30757
5716399

Twoje IP 185.191.171.6

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech