Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

XXVIII sesja Rady Gminy Ruda-Huta

XVIII sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbyła się w dniu 27 marca 2013 r. W sesji oprócz Radnych, Sołtysów z Gminy Ruda-Huta, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych uczestniczyli: przedstawiciele młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunem p. Krzysztofem Opasem oraz zaproszeni goście m. in. Prezes Koła Łowieckiego Bażant ze Świdnika p. Andrzej Kamiński wraz z  Łowczym p. Marianem Walkowskim, a także Łowczy p. Mirosław Blacha z Koła Łowieckiego Szarak.

Czytaj więcej...

Pomóż rodzinie Witkowskich

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta informuje, że w terminie od dnia 27 marca 2013 r.  do dnia 30 września 2013 r. prowadzi zbiórkę publiczną na rzecz Eugenii Witkowskiej, Władysława Witkowskiego oraz ich córki Diany Witkowskiej zam. Gdola,  poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, który wybuchł w nocy z 13 na 14 marca 2013 r.

Zbiórka przeprowadzona jest w formie dobrowolnych wpłat na wyodrębnione konto bankowe:

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta
Nr konta  41 2030 0045 1110 0000 0262 6030
z dopiskiem ”Pomoc poszkodowanym w pożarze dla ..........."
określając z imienia i nazwiska konkretną osobę.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za okazaną pomoc.

Prezes
Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta

 /- / Piotr Śliwa

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (decyzja_witkowscy.pdf)Zezwolenie na zbiórkę 306 kB

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

W dniach 8 - 9 kwietnia 2013 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa w Gminie Ruda-Huta. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest m. Chełm, ul. Powstańców Warszawy 8 (bursa szkolna).

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1994 r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1989 – 1993, którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich.

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia, oraz wezwania imienne.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jedna fotografię 3x4 cm bez nakrycia głowy  oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia.

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, pok. 11, tel. 82 568-60-33, wew. 19.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 27 marca 2013 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 27 marca  2013 roku o godz. 11.00  w Sali Narad przy ul. Targowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 12 marca  2013 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rudzie-Hucie za rok 2012.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta za 2012 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Ruda-Huta za 2012 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Rady Gminy Ruda-Huta za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz zwolnień z tej opłaty,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne,
c) w sprawie funduszu sołeckiego,
d) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,
e) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
f) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

"Przegląd Wydarzeń..." nr 29

Podkategorie

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacja



Licznik odwiedzin

3839541
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
48
367
824
63433
3839541

Twoje IP 185.191.171.7

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech