Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686033, 5686016, e-mail: sekretariat@ruda-huta.plbanner

bip glowna

Serdecznie witam na stronie
internetowej Gminy Ruda-Huta.

Mam nadzieję, że przybliży ona Państwu walory przyrodnicze naszej urokliwej przygranicznej gminy
oraz zachęci do odwiedzenia nas.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 sierpnia 2013 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 roku o godz. 11.00  w Sali Narad przy ul. Targowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII z sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 25 czerwca 2013 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat działalności stomatologicznej prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2012 roku.
7. Sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie w roku szkolnym 2012/2013 oraz organizacji roku szkolnego 2013/2014.
8. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ruda-Huta w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1823L w miejscowości Leśniczówka,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Ruda-Huta a Stowarzyszeniem „Pod Zieloną Koniczynką” na rzecz realizacji projektu pn. „Przedszkole pod Zieloną Koniczynką w Gminie Ruda-Huta”,
c) w sprawie powierzenia w drodze porozumienia Gminie Dorohusk realizacji zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Ruda-Huta – osób z zaburzeniami psychicznymi – opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku,
d) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku,
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Remont drogi Okszów – Nowiny

remont drogi

MPRD w Chełmie informuje, że  w związku z przebudową nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1823L na odcinku Okszów – Nowiny ulega czasowo zmianie organizacja ruchu drogowego.
W dniach 23 - 24 sierpnia 2013 r. odcinek od kościoła w Okszowie do mleczarni w Leśniczówce będzie zamknięty dla ruchu.

Objazd przez miejscowość Srebrzyszcze.

Informacja o terminie składania wniosków dot. świadczeń rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie informuje
o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych
na okres zasiłkowy 2013/2014

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014 przyjmowane są od 1 września 2013 roku. Należy je składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 36, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.

Czytaj więcej...

Informacja o terminie składania wniosków dot. funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie informuje
o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2013/2014

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 przyjmowane są od dnia 01 sierpnia 2013 roku, należy je składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 36, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o możliwości składania wniosku o powołanie na rzeczoznawcę

Wójt Gminy Ruda-Huta informuje o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U Nr 142, poz. 1161) - w terminie do 28 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, pokój 14.

Czytaj więcej...

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

1008491
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
263
883
2384
28699
1008491

Twoje IP 54.196.198.241

Lato2014-02 

przeglad wydarzen

gminny portal mapowy 02

Elektroniczne załatwianie spraw

Zpp laureat

ZPP Laureat

Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g sh

str r g ps

rpp

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny