Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686033, 5686016, e-mail: sekretariat@ruda-huta.plbanner

bip glowna

Serdecznie witam na stronie
internetowej Gminy Ruda-Huta.

Mam nadzieję, że przybliży ona Państwu walory przyrodnicze naszej urokliwej przygranicznej gminy
oraz zachęci do odwiedzenia nas.

Komunikat w sprawie składania wniosków na dożywianie w szkołach na okres od IX do XII 2013r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie informuje, że w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dzieci do ukończenia 7 roku życia oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 684,00 zł.

Wnioski o pomoc należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Niepodległości 36, 22-110 Ruda - Huta) w terminie od 02.09.2013 r. Realizacja świadczenia będzie następować po wydaniu przez Ośrodek decyzji administracyjnej.

Remont drogi Okszów – Nowiny

remont drogi

MPRD w Chełmie informuje, że  w związku z przebudową nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1823L na odcinku Okszów – Nowiny zamknięte dla ruchu będą:
 -29 sierpnia 2013 r. od godz. 9.00 odcinek od kościoła w Okszowie do miejscowości Koza-Gotówka,
- 30 sierpnia 2013 r. od godz. 9.00 dalszy odcinek w kierunku miejscowości Nowiny.

Objazd przez miejscowość Srebrzyszcze.

Angielski za darmo!

Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie zaprasza wszystkich na DARMOWE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorosłych.

Przewidziany jest podział na grupy wiekowe. Program nauczania dostosowany będzie do możliwości i potrzeb językowych uczniów.

Zapisy  trwają  do 13 września 2013 r.

Więcej informacji na stronie GOK w Rudzie-Hucie.

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 sierpnia 2013 roku

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 roku o godz. 11.00  w Sali Narad przy ul. Targowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII z sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 25 czerwca 2013 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat działalności stomatologicznej prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2012 roku.
7. Sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie w roku szkolnym 2012/2013 oraz organizacji roku szkolnego 2013/2014.
8. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ruda-Huta w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1823L w miejscowości Leśniczówka,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Ruda-Huta a Stowarzyszeniem „Pod Zieloną Koniczynką” na rzecz realizacji projektu pn. „Przedszkole pod Zieloną Koniczynką w Gminie Ruda-Huta”,
c) w sprawie powierzenia w drodze porozumienia Gminie Dorohusk realizacji zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Ruda-Huta – osób z zaburzeniami psychicznymi – opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku,
d) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku,
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta

/ - / Piotr Śliwa

Remont drogi Okszów – Nowiny

remont drogi

MPRD w Chełmie informuje, że  w związku z przebudową nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1823L na odcinku Okszów – Nowiny ulega czasowo zmianie organizacja ruchu drogowego.
W dniach 23 - 24 sierpnia 2013 r. odcinek od kościoła w Okszowie do mleczarni w Leśniczówce będzie zamknięty dla ruchu.

Objazd przez miejscowość Srebrzyszcze.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

1018574
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
398
833
2952
38782
1018574

Twoje IP 107.20.91.81

Lato2014-02 

przeglad wydarzen

gminny portal mapowy 02

Elektroniczne załatwianie spraw

Zpp laureat

ZPP Laureat

Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g sh

str r g ps

rpp

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny