Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Ochotnicze Straże Pożarne i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Ruda-Huta

Ochotnicze Straże Pożarne to organizacje, które działają na podstawie: ustawy Prawo o stowarzyszeniach, statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenia o celach nie zarobkowych. Samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące działania,  a działalność swoją opierają na pracy społecznej swoich członków.

Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jako stowarzyszenie, zarejestrowana jest w sądzie  w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń, posiada swoją siedzibę, osobowość prawną i jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, bezpłatnego umundurowania, szkoleń, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP – w myśl o ochronie przeciwpożarowej i zgodnie z jej rygorami – ponosi gmina.

Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, jeżeli działają one w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Natomiast szkoleniami członków OSP zajmuje się Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP i zaakceptowany przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Na terenie gminy Ruda-Huta działają 3 Ochotnicze Straże Pożarne w następujących miejscowościach:

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mająca na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Zgodnie z art. 14. 1. ustawy o ochronie przeciwpożarowej Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego poprzez:

 • walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo chemiczne,
 • ratownictwo ekologiczne,
 • ratownictwo medyczne,
 • współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz centrali powiadamiania ratunkowego.

Krajowy System Ratowniczo-gaśniczy organizuje się na trzech poziomach:

 • wojewódzkim,
 • powiatowym,
 • krajowym,

Zgodnie z przynależnością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy:

 • wójt  w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę,
 • starosta, który określa zadania i kontroluje wykonanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego,
 • wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego reagowania kryzysowego.

W skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączona została 1 jednostka OSP z terenu naszej gminy: Ruda.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

5716421
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
1037
2543
3580
30779
5716421

Twoje IP 85.208.96.195

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech