Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ruda-Huta z dofinansowaniem

7 października 2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło zwiększenie budżetu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej z kwoty 29,593 mln zł do kwoty 40,000 mln zł w związku z czym nasz pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie sporządzenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ruda-Huta” uzyskał statut projektu podstawowego, co gwarantuje Gminie Ruda-Huta uzyskanie środków europejskich.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca firma EuroCompass Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Vetterów, 20-277 Lublin, który z pośród trzech oferentów za sporządzenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ruda-Huta” zaoferował najniższą cenę tj. 60 762,00 zł.

Budżet projektu po wyłonieniu wykonawcy wynosi 60 762,00 zł, w tym dofinansowanie 51 647,70 zł.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten powinien wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

nss nfosigw ue

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech