Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Remont ul. Targowej ze środków unijnych

    W dniu 1 sierpnia 2011r. rozpoczął się remont ul. Targowej w Rudzie-Hucie w ramach projektu pt.: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ruda-Huta poprzez remont ulicy Targowej oraz remont i przebudowę chodników i miejsc postojowych”.
    Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejącego utwardzenia i ułożenie nowej nawierzchni z wyznaczonymi miejscami parkingowymi oraz zamontowanie oświetlenia w postaci lamp solarnych.
    Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Przetarg wygrała firma TOMGAZ Grzegorz Bęborys z Bełżca za kwotę 209629,04zł.

    Projekt jest realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnnych Strategii Rozwoju” realizowanego przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech