Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zakończenie inwestycji

    W dniu 29 lipca 2011r. Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman uświetnił swą obecnością uroczystość oficjalnego zakończenia realizacji projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”.
   Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie, przybyli na nią również Teresa Królikowska – Prezes PKS „Wschód” S.A. w Lublinie, radna Powiatu Chełmskiego, Kazimierz Stocki – radny Powiatu Chełmskiego, radni Rady Gminy Ruda-Huta, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Ruda-Huta uczestniczący w inwestycji.
   Uroczystość rozpoczęła Małgorzata Głuch Skarbnik Gminy Ruda-Huta, następnie Kazimierz Smal – Wójt Gminy Ruda-Huta powitał wszystkich zaproszonych gości, oraz podziękował radnym, sołtysom oraz mieszkańcom za zaangażowanie w projekt.  Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja o Gminie Ruda-Huta przedstawiona przez  Marcina Tarasiuka – podinspektora w Urzędzie Gminy Ruda-Huta.

    W trakcie swojego wystąpienia Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego pogratulował Wójtowi Gminy pomysłu oraz sprawnej realizacji projektu.
    Teresa Królikowska jako radna powiatu pogratulowała inwestycji oraz podziękowała samorządowcom oraz mieszkańcom za wkład w rozwój gminy.
    Po zakończeniu pierwszej części samorządowcy wspólnie z Marszałkiem Województwa udali się na robocze spotkanie, w trakcie którego poruszane były sprawy dotyczące sytuacji gospodarczej województwa, możliwości pozyskiwania środków finansowych na kolejne inwestycje w gminie Ruda-Huta, a także inne sprawy dotyczące rozwoju Gminy Ruda-Huta.

   Użytkownicy instalacji solarnych mieli możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielem wykonawcy inwestycji.
    Projekt „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” realizowany był od 1 sierpnia 2010r. do 31 stycznia 2011r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   Wartość projektu ogółem wyniosła 4 790 920,00 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 4 072 282,00 zł.

 

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech