Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

E-usługi dla mieszkańców

   Gmina Ruda-Huta rozpoczęła ostatni etap realizacji projektu „e-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług w powiecie chełmskim”. Projekt obejmuje m.in. wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej, elektronicznego obiegu dokumentów, przebudowę serwerowni oraz doposażenie Urzędu Gminy Ruda-Huta w niezbędną infrastrukturę informatyczną. W ramach projektu udostępniony również zostanie darmowy punkt dostępu (hot spot) do sieci Internet ulokowany na dachu budynku urzędu.

    Zastosowanie systemu elektronicznego składania pism wraz z uruchomioną przez MSWiA na platformie e-puap, bezpłatną usługą profilu zaufanego da mieszkańcom możliwość załatwiania spraw za pomocą medium elektronicznego, bez potrzeby stawiania się w urzędzie.
   Najistotniejszym efektem projektu będzie uproszczenie i przyśpieszenie procedur w komunikacji obywatel-urząd, poprzez wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej zintegrowanej z systemem udostępniania druków on-line i elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie gminy. Istotnym efektem projektu będzie zmniejszenie ilości przetwarzanej w urzędzie dokumentacji w formie papierowej.
    Planowane koszty realizacji projektu wynoszą 323 726,00 zł, w 85 % finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
Planowane zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na czwarty kwartał 2011 r.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech