Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wybory ławników na kadencję 2012-2015

   Informuje się mieszkańców Gminy Ruda-Huta, że w dniu 31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2007 r.
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
   TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA Z DNIEM 30 czerwca 2011 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5686033 lub w  Urzędzie Gminy Ruda-Huta, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech