Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie - Sesja Rady Gminy Ruda-Huta - 18 maja 2011

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 18 maja 2011 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 31 marca 2011 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji w 2010 r. programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Podjęcie uchwał:

•    w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2011-2012 projektu pt. „Bliżej Ucznia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
•    w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

                      Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
                                   /-/ Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech