Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Zaproszenie - Sesja Rady Gminy Ruda-Huta w dn. 2 marca 2011

   Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu  2 marca 2011 roku o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2011 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta za 2010 rok oraz z przeprowadzonych przez Komisję kontroli.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Ruda-Huta za 2010 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Rady Gminy Ruda-Huta za 2010 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 rok.
10.  Podjęcie uchwał:
a) w sprawie funduszu sołeckiego,
b) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Dziennikarz Gminny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego nr „VII Promocja integracji społecznej”, działanie „7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” realizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Ruda-Huta w okresie od 2 maja do 30 listopada 2011 roku,
c) w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2011 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
d) w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości,
e) w sprawie zbycia nieruchomości.
11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13.  Zakończenie sesji.

                                                                Przewodniczący
                                                           Rady Gminy Ruda-Huta
                                                                /-/ Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2609432
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
321
594
321
24340
2609432

Twoje IP 66.249.64.18

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech