Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie - zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP Żalin

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żalinie uprzejmie zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Żalinie za 2010 rok, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Żalinie dnia 19 lutego 2011 roku o godz. 17.00

 

Prezes Zarządu
 Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żalinie

 

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie działalności organizacyjno - programowej.
8. Wybór Komisji Zebrania.
9. Wybór Zarządu OSP.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej OSP
11. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego.
12. Wybór przedstawicieli do Zarządu Gminnego OSP.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie zebrania.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech