Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie - zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP - Ruda

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie uprzejmie zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Rudzie za 2010 rok, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie dnia 12 lutego 2011 roku o godz. 17.00

                                                                  Prezes Zarządu
                                                         Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                                     w Rudzie

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie działalności organizacyjno - programowej.
8. Wybór Komisji Zebrania.
9. Wybór Zarządu OSP.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej OSP
11. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego.
12. Wybór przedstawicieli do Zarządu Gminnego OSP.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie zebrania.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech