Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Informacja o II naborze wniosków - Poleska Dolina Bugu

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o II naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

I Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 250 000,00zł);
II Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 250 000,00zł);
III Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 870 047,00zł);
IV Małe projekty (limit dostępnych środków – 492 638,77zł);

1) Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 8 listopada 2010 r. do 6 grudnia 2010 r.
2) Miejsce składania wniosków: 2 kopie wniosku należy złożyć bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII – 1, 22-200 Włodawa
3) Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
4)Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja wypełniania wniosku, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są w:
- Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl w zakładce – „Nabory Lokalnych Grup Działania”
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
- Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” www.dolina-bugu.pl w zakładce „nabory wniosków”.
5) Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdział IX) zamieszczonej na stronie internetowej www.dolina-bugu.pl .
6) Wybór operacji do realizacji nastąpi spośród tych, które w ocenie uzyskają minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

leader
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2708308
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
29
456
29
29
2708308

Twoje IP 3.231.220.225

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech