Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wszystko o biogazowniach

   Zapraszamy na warsztaty w sprawie biogazowni które odbędą się dnia 27 września 2010 r., w Starostwie Powiatowym w Chełmie, sala konferencyjna nr 100, godzina 10.00. Spotkanie będzie okazją do zapoznania uczestników z tematyką surowców energetycznych, dostępnymi technologiami biogazowni rolniczych, warunkami formalno-prawnymi i praktyczną stroną realizacji inwestycji biogazowych oraz możliwościami ich wsparcia finansowego. Warsztaty organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, we współpracy ze starostwami powiatowymi, są finansowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Program warsztatów:
Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich
podstawą polityki ekologicznej na Lubelszczyźnie – budowa biogazowni.:
•    9.30-10.00 - Rejestracja uczestników
•    10.00-10.15 - Otwarcie warsztatów - Sławomir Struski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
•    10.15-11.15 - Uwarunkowania inwestycji biogazowych - budowa  i eksploatacja biogazowni rolniczych - Ludwik Latocha - Polska Grupa Energii Ekologicznej
•    11.15-11.35 - Produkcja biogazu z wykorzystaniem odpadów rolniczych i surowców roślinnych
•    - Prof. dr hab. Jerzy Tys - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
•    11.35-11.50 - Budowa biogazowni - dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę - Starostwo Powiatowe
•    11.50-12.10 - Warunki lokalizacji biogazowni - Henryk Szych - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie
•    12.10-12.30 - Przerwa
•    12.30-12.50 - Udział surowców rolniczych w produkcji energii wytwarzanej w biogazowni - dr inż. Tadeusz Solarski - Dyrektor LODR w Końskowoli
•    12.50-13.10 - Możliwości finansowego wsparcia przedsięwzięcia - Bank Gospodarki Żywnościowej SA
•    13.10-13.50 - Budowa małych i dużych biogazowni na przykładzie Niemiec i innych krajów - Paweł Jagustyn - Prezes Energobiogaz SA, Marek Pituła - Prezes Bioelektrownia Uhnin Sp. z o.o.
•    13.50-14.20 - Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech