Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zebranie Sprawozdawcze OSP Żalin

   20 lutego 2010 roku druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żalinie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi jednostki. Zebranie sprawozdawcze poprowadził druh Ryszard Lenkiewicz – Naczelnik OSP, kolejno przedstawił sprawozdania: z działalności jednostki, gospodarki finansowej i paliwowej oraz działalności Komisji Rewizyjnej w 2009 roku.
   Przedstawiciele KRUS Oddział w Chełmie Zastępca Kierownika Pan Artur Juszczak oraz Pani Katarzyna Górska przekazali jednostce OSP w Żalinie zestaw, który jest niezbędna przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Należy podkreślić, że sześciu druhów z jednostki ukończyło kurs przedmedyczny. Pani Katarzyna Górska zachęciła jednostkę do współpracy z KRUS.
   Mł. bryg. Sławomir Koziej Zastępca Dowódcy JRG 2 w Chełmie wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy z jednostką OSP w Żalinie, po czym omówił sytuację ochrony ppoż. panującą w Powiecie Chełmskim.

   Pan Jarosław Walczuk Zastępca Wójta podziękował druhom za bezinteresowną służbę oraz udział w IV edycji programu pod nazwą „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”. Ochotnicy z OS w województwie. Pan Wójt wraz z Dowódcą JRG 2 wręczyli druhom i druhnom puchar oraz podziękowania.
   Bardzo ważnym wydarzeniem było przyjęcie kolejnych druhów i druhen do jednostki. W szeregi jednostki OSP w Żalinie wstąpili: Sylwia Brakarz, Katarzyna Górska, Artur Kisiel, Mirosław Żerebecki, Marek Juściński, Artur Juszczak, potwierdzając to własnoręcznym wpisem do księgi OSP.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech