Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja podsumowująca rok 2009

Szanowni Państwo!
     Jak co roku, kiedy wydajemy ostatni numer „Przeglądu Wydarzeń w Gminie Ruda - Huta” pragnę poinformować Państwa o naszej pracy w mijającym 2009r.
     Na początku roku budżetowego obawialiśmy się tego, czy światowy kryzys ekonomiczny będzie miał wpływ na realizację naszych zamierzeń i planów. Pomimo pewnych ograniczeń i zmniejszonych dochodów gminy większość planów udało się zrealizować. Na koniec roku realizacja budżetu gminy wyniesie około 13 mln złotych z tego największym działem jest oświata – około 3,8 mln złotych.
     Na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 1,5 mln i dzięki temu udało nam się wykonać między innymi:

•    remont drogi (podbudowa + asfalt (2,4 km) Żalin – Gdola – 414 683 zł
•    remont drogi (podbudowa + asfalt (1 km) Marynin – 180 238 zł
•    budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – 157 990 zł
•    dokończenie budowy kompleksu boisk OKRLI 2012 – 194 836 zł
•    remont dachu na świetlicy w Gotówce – 26 588 zł
•    remont dachu na świetlicy w Zarudni – 19 335 zł
•    budowa chodnika przy ul. Niepodległości w Rudzie – Hucie – ok. 145 tys. zł
•    położenie nakładek na drogach powiatowych w Rudzie – Hucie (2,3 km) przy 40% udziale finansowym gminy – ok. 212 tys. zł.
W ramach bieżących remontów wykonaliśmy następujące prace:
•    kapitalny remont budynków magazynowych i ogrodzenia dla Zakładu Usług Komunalnych,
•    pokrycie dachu na świetlicy w Hniszowie,
•    pokrycie dachu na budynku komunalnym i garażach (Lecznica),
•    wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Ruda, Rudka, Dobryłów, Hniszów,
•    remont trzech klas i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rudzie – Hucie,
•    urządzenie placu przy cmentarzu w Rudzie – Hucie,
•    wymiana kotła CO w szkole w Rudzie – Hucie,
•    uporządkowanie placu przy szkole (zburzenie basenu i wyrównanie placu),
•    wykonanie 30 nowych przyłączy wodociągowych,
•    zakup sprzętu do ZUK – Ciągnik Ursus, pług do odśnieżania, równarka drogowa,
•    w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych wbudowaliśmy około 2000 ton kruszywa (gruz, żużel, piasek),
•    na koniec roku udało mi się pozyskać 150 tys. złotych z Ministerstwa Oświaty, które będą wykorzystane na remont klas szkolnych w roku przyszłym.
    Żeby było można jak najniższym kosztem wykonać te wszystkie prace zatrudniłem, przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy 32 bezrobotnych, którzy wraz z pracownikami Zakładu Usług Komunalnych wykonywali większość remontów i inwestycji w ciągu roku.
    Wykorzystując możliwości wynikające z przynależności do Unii Europejskiej realizowane były projekty w ramach PPWOW:
•    Stop klatka – Gotówka,
•    „Muzyka i śpiew tradycją pokoleń” – Rudka,
•    „Spotkanie z książką” – Ruda – Huta,
•    „Integracja poprzez taniec” – Ruda,
•    Wyżyna Teatralna OKO- liczne obserwacje – Rudka,
•    „Smak Tradycji” – Gotówka,
•    „Kalorycznie i rytmicznie” – Żalin,
•    „Sport, taniec, muzyka i tworzy się niezła klika” – Karolinów,
•    „Warsztaty flisackie – kultywowanie tradycji” – Rudka.
W ramach promocji gminy organizowaliśmy imprezy:
•    Eko – Majówka w Gotówce
•    „Bolkowanie” w Hniszowie
•    Dożynki Powiatowe w Rudzie – Hucie
•    Wyżyna Teatralna w Rudce
•    Międzygminne zawody OSP w Rudzie
•    Seminarium regionalne „Walory Doliny Bugu a rozwój gospodarczy” w Rudce.
    Działania promocyjne przynoszą już pierwsze efekty. Gmina Ruda – Huta stała się atrakcyjna do zamieszkania. W roku 2008 wydaliśmy 62 decyzje o warunkach zabudowy w tym 14 na budowę domów, a w roku 2009 – 76 decyzji w tym 28 na budowę domów.
W przyszły roku dzięki pozyskanym środkom finansowym rozpoczynamy:
•    budowę wodociągu w miejscowościach Żalin, Marysin, Hniszów i Leśniczówka,
•    remont i wyposażenie budynku oraz urządzenie terenu GOK w Rudzie,
•    budowa drogi Gdola – Chromówka w ramach Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych,
•    oczekujemy na rozpatrzenie wniosku w sprawie instalacji 500 zestawów baterii słonecznych,
•    trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na budowę drogi Ruda – Łukówek oraz budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie – Hucie,
•    trwają prace projektowe na budowę gazociągu do Rudy – Huty,
•    trwają rozmowy z firmą która ma zamiar wybudować biogazownię na teranie naszej gminy.

Szanowni Państwo!
    Mam nadzieję, że te przykłady rzeczywistych działań w minionym roku, ale też perspektywa na lata następne uświadamiają większości z Państwa jak wiele trzeba włożyć trudu, żeby zmienić wizerunek naszej gminy. Nie było by to możliwe bez mądrych decyzji Radnych Rady Gminy. Zdając sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców są coraz większe. Wiem jednocześnie, że nie wszystkie można spełnić, bo jest to po prostu niemożliwe. Gmina z dnia na dzień staje się piękniejsza i bardziej atrakcyjna dla interesów i przyjeżdżających. To dzięki jej mieszkańcom i wszystkim ludziom pracującym na rzecz jej rozwoju.
    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się roku 2010 proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Niech Narodzony Zbawiciel wniesie w Państwa życie radość, miłość i nadzieję. Niech rok 2010 będzie czasem pokoju i realizacji wszystkich zamierzeń.
                                                                                            Kazimierz Smal
                                                                                      Wójt Gminy Ruda - Huta

 

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech