Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

.

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 22 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 marca 2022 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 13 kwietnia 2022 roku.
 5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat opieki zdrowotnej i profilaktyki prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2021 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zbycia nieruchomości,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ruda-Huta,
  3. w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ruda-Huta do 2027 roku”,
  4. w sprawie przejęcia od Powiatu Chełmskiego zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1825L,
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  6. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz zwolnień z tej opłaty,
  7. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku,
  8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ruda-Huta.
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 16. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
 17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 18. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 20. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ruda-Huta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3992001
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
37329
49009
139173
143197
3992001

Twoje IP 45.94.246.108

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech