Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 24 listopada 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Ruda-Huta na 2022 rok,
  2. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta na 2022 rok,
  3. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Ruda-Huta na 2022 rok,
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,
  5. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Ruda-Huta,
  6. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  8. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,
  9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech