Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Nadanie sztandaru OSP w Rudzie

11 września 2021 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru oraz przekazanie samochodów pożarniczych.

Wśród gości zaproszonych byli: ks. Aleksander Tabaka, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Rudzie-Hucie; ks. dr Jarosław Szczur, prawosławny kapelan wojewódzki PSP; ks. Łukasz Boguta, kapelan powiatowy OSP; ks. Mariusz Olszka, wikariusz parafii rzymskokatolickiej w Rudzie-Hucie; st. bryg. Zenon Pisiewicz, przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; mł. bryg. Artur Rutkowski, Komendant Miejski PSP w Chełmie; bryg. Remigiusz Kwacz, naczelnik Wydziału Logistycznego; mł. insp. Marian Pisklak, pierwszy zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie; Jarosław Walczuk, przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie; Piotr Śliwa, przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta; Agnieszka Woszczewska, zastępca wójta Gminy Ruda-Huta; Galina Grabarczuk, dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregion Bug; radni Rady Gminy Ruda-Huta; Adam Marszaluk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie; Krzysztof Mazurek, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie, regionalista Antoni Franecki oraz mieszkańcy gminy.

Podczas mszy świętej, która została odprawiona w kościele parafialnym w Rudzie-Hucie, ks. Łukasz Boguta poświęcił sztandar. Po mszy nastąpiło poświęcenie samochodów pożarniczych.

Uroczystość przekazania sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie odbyła się na placu przy strażnicy OSP w Rudzie-Kolonii. Po zbiórce pododdziałów i podniesieniu flagi narodowej na maszt druh Bogdan Sawicki przedstawił krótką historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie, po czym przedstawiciel fundatora sztandaru druh Sławomir Gil odczytał akt fundacji sztandaru. Po wbiciu gwoździ w drzewiec sztandaru oraz tablicę pamiątkową prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie druh Dariusz Toporowski otrzymał z rąk wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druha Kazimierza Smala sztandar, który wręczył pocztowi sztandarowemu. Jednostka w uznaniu zasług została odznaczona „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Najstarsi stażem druhowie: Mieczysław Smal, Henryk Piłat, Wiesław Szalewicz, Bogdan Sawicki i Mieczysław Szalewicz w uznaniu za długoletnią służbę w szeregach OSP otrzymali od prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dyplomy gratulacyjne.

St. bryg. Zenon Pisiewicz, mł. bryg. Artur Rutkowski oraz druh Kazimierz Smal uroczyście przekazali samochód VOLVO prezesowi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie druhowi Dariuszowi Toporowskiemu. Ciężki samochód pożarniczy Jelcz GCBA 5/24 został przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Żalin, kluczyki odebrał druh Wiesław Szakuła, prezes OSP.

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie otrzymali wiele gratulacji i ciepłych słów.

 

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech