Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Informujemy, że do 30 czerwca 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech