Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja dot. przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej

W związku z licznymi telefonami odnośnie możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej w miejscowościach Ruda-Opalin, Ruda-Kolonia oraz Ruda-Huta, zwracamy się z prośbą o składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

W sytuacji gdy większa ilość osób złoży takie dokumenty, Polska Spółka Gazownictwa dokona analizy opłacalności takiego przedsięwzięcia na danym terenie. Wnioski można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ruda‑Huta oraz za pomocą portalu przyłączeniowego dostępnego na stronie: https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage

Druki do pobrania:

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech