Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 marca 2021 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 11.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 stycznia 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Ruda-Huta za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ruda-Huta za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruda-Huta,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
  3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech