Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 22 września 2020 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 22 września 2020 roku o godz. 13.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 11 września 2020 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ruda-Huta na 2021 rok,
  2. w sprawie przejęcia przez Gminę Ruda-Huta zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 1824L i 1823L,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku,
  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech