Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Ćwiczenia terenowe jednostek OSP

4 września 2020 r. przy Orliku w Rudzie-Hucie odbyły się ćwiczenia terenowe z zakresu ratownictwa drogowego, w których wzięły udział jednostki OSP z powiatu chełmskiego wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

W ćwiczeniach mających na celu praktyczne wykorzystanie sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego uczestniczyło 11 jednostek OSP z następujących gmin: Białopole, Chełm, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź. Ochotnicy doskonalili się w użyciu sprzętu pneumatycznego podczas cięcia karoserii pojazdu i wydobycia ofiar oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem ćwiczeń czuwali strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

W ćwiczeniach przygotowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy z Komendantem Miejskim PSP w Chełmie i Gminą Ruda-Huta użyto sprzętu otrzymanego przez jednostki OSP w ramach realizowanego przez samorządy gminne projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech