Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Czerwcowe badania rolne

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że w dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski przeprowadzane są badania statystyczne z zakresu rolnictwa:
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
- Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Jaki jest cel badań?
Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Dane z badań są wykorzystywane do oceny zastosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i są podstawą negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

W badaniach zostaną zebrane informacje m. in. o:
• pogłowiu zwierząt gospodarskich,
• produkcji zwierzęcej,
• cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych.

W jaki sposób zbierane są dane?
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały objęte ww. badaniami mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-4 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
• rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 5-26 czerwca 2020 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-15).

Obowiązek i tajemnica statystyczna
Badania mają charakter obowiązkowy, obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020. We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań dane nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne, wyłącznie w celu przygotowania zestawień, analiz i opracowań zbiorczych.

Gdzie można znaleźć wyniki badań?
Wyniki badań realizowanych w gospodarstwach rolnych wykorzystywane są w publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w poszczególnych województwach. Pełny wykaz tytułów publikacji dostępnych dla odbiorców indywidualnych dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl w zakładce „PUBLIKACJE”. W Urzędzie Statystycznym w Lublinie znajduje się Informatorium, w którym można zapoznać się z interesującymi danymi statystycznymi. Pracownicy chętnie udzielą wszelkich informacji i pomogą w wyszukaniu potrzebnych wiadomości.

spis rolny 2020 06

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech