Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zebranie Koła Gminnego PZW

   W dniu 15 lutego 2009 roku w Świetlicy w Rudzie-Hucie miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Gminnego Polskiego Związku Wędkarskiego w Rudzie-Hucie.
W zebraniu uczestniczyli:

•    Marian Bielecki – Prezes Koła,
•    Władysław Lisiecki – Skarbnik Zarządu Okręgu PZW w Chełmie,
•    Kazimierz Smal – Wójt Gminy Ruda-Huta,
•    Jarosław Walczuk – Zastępca Wójta Gminy

      Zebranie otworzył Prezes Koła Pan Marian Bielecki, powitał zaproszonych gości. Następnie wręczono medale i dyplomy wyróżnionym Członkom Koła (wręczeń dokonał Wójt Gminy Ruda-Huta Pan Kazimierz Smal oraz Skarbnik Zarządu Okręgu Pan Władysław Lisiecki).

       Na przewodniczącego Zebrania wybrano Pana Janusza Pokrywkę. Pan Marian Bielecki - prezes Koła złożył Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności w roku 2008.
     Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej przy Kole Ruda-Huta.

Zebrani udzielili jednogłośnie Zarządowi absolutorium.

Kolejnym elementem zebrania było przedstawienie przez Pana Mariana Bieleckiego – prezesa koła budżetu na rok 2009. Budżet został przyjęty jednogłośnie.
Pan Roman Dudzik zapoznał uczestników zebrania z opłatami jakie będą obowiązywać w 2009r.
Skarbnik Zarządu Okręgu Pan Władysław Lisiecki poinformował zebranych w jakich okresach obowiązuje zakaz połowów na poszczególnych zbiornikach w okręgu oraz jakie wymiary obowiązują w poszczególnych rodzajach ryb.

Głos zabrał Wójt Gminy Ruda-Huta Pan Kazimierz Smal, podziękował Zarządowi Koła za wspaniałą działalność, czego potwierdzeniem jest min. to że Koło Wędkarskie plasuje się wysoko w rankingu Kół w Okręgu. Zaproponował również żeby i w tym roku w trakcie Pikniku Rodzinnego „Bolkowanie” zorganizować zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy.

W trakcie zebrania dokonano wyboru zarządu:

Prezes Koła    - Marian Bielecki
W-ce Prezes    - Hawryluk Tadeusz
Sekretarz    - Dudzik Joanna
Członek Zarządu    - Boryskiuk Ryszard
Skarbnik    - Dudzik Roman
Członek Zarządu    - Lizon Bolesław

do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Przewodniczący    - Pokrywka Janusz
członek    - Sumiga Zdzisław
członek    - Szlichtyng Andrzej
członek    - Kowalski Mariusz

do Sądu Koleżeńskiego wybrano:
 Przewodniczący    - Tymochowicz Jan

- Ulewicz Tadeusz
- Szylka Stanisław
Na Konferencję do Zarządu Okręgu wybrano:
•    Dudzik Roman
•    Pokrywka Janusz
•    Borysiuk Ryszard

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech