Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Przebudowa drogi w Hniszowie z dofinansowaniem

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Hniszowie w ramach zadania pt. "Przebudowa drogi gminnej nr 115736L w miejscowości Hniszów".

Prace budowlane są wykonywane przez firmę B.G. CONSTRUCTION Sp. z o. o. Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę 542 697,65 zł.

Zakres prac przewidziany w projekcie to: przebudowa skrzyżowania z drogą gminną o nr 115741L, remont mostu poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej z obu stron obiektu, wymianę istniejącego gruntu na kruszywo w celu wyeliminowania szkodliwej działalności bobrów, wymianę płyt przejściowych, ułożenie asfaltowej warstwy ścieralnej poprawiającej właściwości użytkowe drogi na długości 765 m oraz utwardzenie istniejących zjazdów kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

Wszystkie elementy przewidziane do wykonania w znacznym stopniu wpłyną na poprawę przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej miejscowości Hniszów.

Na wyżej wymienione prace gmina Ruda-Huta pozyskała środki finansowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 286 181,00 zł.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech