Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 24 października 2019 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 24 października 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 3 września 2019 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 26 września 2019 roku.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Analiza oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmie na kadencję 2020-2023,
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.
 11. Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech