Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zagospodarowanie parku podworskiego w Hniszowie

10 września 2019 r. w Lublinie wójt gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu środków na zagospodarowanie parku podworskiego w Hniszowie.

W najbliższym otoczeniu 1000-letniego dębu Bolko, przy istniejących alejkach parkowych, będą umieszczone ławki, stoły, zadaszenia, śmietniczki oraz tablice informacyjne. Przy głównym wjeździe zostaną ustawione elementy ogrodzenia, tj. brama wjazdowa oraz drewniane przęsła. Zaplanowano też wykonanie 5 miejsc postojowych. Wszystkie elementy zostały uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Prace zostaną wykonane jako zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy zespole dworsko-parkowym w Hniszowie”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Kwota dofinansowania to 52 640,00 zł, natomiast budżet projektu wynosi 88 tys. zł. 

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech